محصولات

لیست محصولات تولیدی نوار خطر برنا همراه با قیمت و استعلام آنلاین:

نوار خطر کابل فیبر نوری راه آهن عرض ٣٠ و ١٠ سانتی

شرکت سازنده : توليدي نوار خطر برنا
ضخامت : ۱۵۰ میکرون
عرض : ۱۰ سانتیمتر
فروش به صورت : خرده فروشی
متراژ : ۲۰۰ متر
قیمت هر عدد :از ۲۷۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰ ریال
حداقل مقدار سفارش : ۱۰۰ عدد
استعلام قیمت

نوار خطر خطر درجه یک کیفیت عالی قیمت مناسب تخفیف ویژه برای خریداران عمده منتظر تماس شما هستیم

شرکت سازنده :توليدي نوار خطربرنا
ضخامت :۱۵۰ میکرونعرض :۱۵ سانتیمتر
فروش به صورت :خرده فروشی، عمده فروشی
متراژ :۲۰۰ مترمدل :زرد درجه يكکشور
قیمت هر کیلوگرم :۲۸۰٬۰۰۰ ریال
حداقل مقدار سفارش :۱۰۰ کیلوگرم
استعلام قیمت

نوار خطر  درجه یک تولیدی برنا

کشور سازنده :ایران
قیمت هر کیلوگرم :
از ۲۷۰٬۰۰۰ تا ۲۸۰٬۰۰۰ ریال
 
 
 
حداقل مقدار سفارش :۱۰۰ کیلوگرم
استعلام قیمت

نوارخطر آبی با نوشته کردی

شرکت سازنده :توليدي برنا

ضخامت :۲۰۰ میکرون

عرض :۲۰ سانتیمتر

متراژ :۲۰۰ متر

کشور سازنده :ایران
قیمت هر کیلوگرم :از ۲۵۰٬۰۰۰ تا ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

استعلام قیمت

نوار خطر پتروشیمی درجه یک

شرکت سازنده :كارخانه توليدي نوار خطر برنا
ضخامت :۲۰۰ میکرون
عرض :۲۰ سانتیمتر
متراژ :۲۰۰ متر
کشور سازنده :ایران
قیمت هر کیلوگرم :
از ۴۰۰٬۰۰۰ تا ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
 
 
 
حداقل مقدار سفارش :۱۰۰ کیلوگرم
استعلام قیمت

نوار خطر پتروشیمی درجه یک

شرکت سازنده :توليدي برنا پلاست تبريز
ضخامت :۲۰۰ میکرون
عرض :۱۵ سانتیمتر
کشور سازنده :ایران
قیمت هر کیلوگرم :
از ۴۰۰٬۰۰۰ تا ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
 
 
 
حداقل مقدار سفارش :۱۰۰ کیلوگرم
استعلام قیمت

نوار خطر ها خاص نوار خطر گاز نوار خطر آب و فاضلاب نوار خطر گاز نوار خطر فضای سبز نوار خطر برق گرفتگی نوار خطر نفت توار خطر پتروشیمی

شرکت سازنده :توليدي برنا
ضخامت :۱۵۰ میکرون
عرض :۱۵ سانتیمتر
متراژ :۲۰۰ متر
مدل :متنوع
طول ۲۰۰ :عرض متفاوت
قیمت هر کیلوگرم :
از ۲۵۰٬۰۰۰ تا ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
حداقل مقدار سفارش :۱۰۰ کیلوگرم
استعلام قیمت

نوار خطر آبی

فروش به صورت :خرده فروشی، عمده فروشی
کشور سازنده :ایران
قیمت هر کیلوگرم :
از ۲۵۰٬۰۰۰ تا ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
 
 
 
 
 
 
حداقل مقدار سفارش :۲۰۰ کیلوگرم
استعلام قیمت

نوار خطر زرد با نوشته خاص مناسب ترین قیمت نوارهای خطر

شرکت سازنده :كارخانه توليدي نوار خطر برناا
فروش به صورت :خرده فروشی، عمده فروشی
کشور سازنده :ایران
قیمت هر کیلوگرم :
از ۲۵۰٬۰۰۰ تا ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
قیت همکار / عمده فروشی :
 
حداقل مقدار سفارش :۱۰۰ کیلوگرم

استعلام قیمت

نوار خطردرجه یک – تولید و فروش در رنگها و سایزهای مختلف بانوشته به دلخواه مشتری

شرکت سازنده :كارخانه توليدي نوار خطر برنا
ضخامت :۱۵۰ میکرون
عرض :۱۵ سانتیمتر
فروش به صورت :خرده فروشی
متراژ :۲۰۰ متر
کشور سازنده :ایران
قیمت هر کیلوگرم :
از ۲۵۰٬۰۰۰ تا ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
قیت همکار / عمده فروشی :
حداقل مقدار سفارش :۱۰۰ کیلوگرم
استعلام قیمت

نوار خطر برق زرد رنگ تولیدی برنا. مخصوص اخطار خطر برق گرفتگی

شرکت سازنده :توليدي برنا
فروش به صورت :خرده فروشی، عمده فروشی
کشور سازنده :ایران
قیمت هر کیلوگرم :۸۰٬۰۰۰ ریال
قیت همکار / عمده فروشی :
حداقل مقدار سفارش :۱۰۰ کیلوگرم


استعلام قیمت

نوار خطر قرمز

شرکت سازنده :توليدي برنا
فروش به صورت :خرده فروشی، عمده فروشی
کشور سازنده :ایران
قیمت هر کیلوگرم :
از ۸۰٬۰۰۰ تا ۹۰٬۰۰۰ ریال
استعلام قیمت

نوار خطر برق

شرکت سازنده :برنا
فروش به صورت :خرده فروشی، عمده فروشی
مدل :٢٠
کشور سازنده :ایران
قیمت هر کیلوگرم :از ۸۰٬۰۰۰ تا ۹۰٬۰۰۰ ریال
قیت همکار / عمده فروشی :
حداقل مقدار سفارش :۱۰۰ کیلوگرم


استعلام قیمت

نوار خطر زرد رنگ پانزده سانتی دویست متری

شرکت سازنده :توليدي برنا
فروش به صورت :خرده فروشی، عمده فروشی
کشور سازنده :ایران
ایمنی :اخطار
قیمت هر کیلوگرم :
از ۸۰٬۰۰۰ تا ۹۰۰٬۰۰۰ ریال
حداقل مقدار سفارش :۱۰۰ کیلوگرم

 

استعلام قیمت
۰ +
نمونه کار اجرا شده
۰ +
مشتری خوشحال
۰ +
ساعت فعالیت در ماه
۰ +
سال سابقه درخشان